Informació sobre l’ICO

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) és un centre públic i monogràfic sobre el càncer. S’ocupa de la malaltia de manera integral, ja que reuneix, dins de la mateixa organització, la prevenció, l’assistència, la formació especialitzada i la investigació.

http://ico.gencat.cat/

Assistència

El tractament integral comporta el compromís d’oferir tots els serveis relacionats amb la cura d’el càncer: des dels programes de detecció precoç i l’assessorament genètic fins a les cures pal·liatives, passant pel diagnòstic, la cirurgia i el tractament.

Formació especialitzada

Com a centre d’especialitat en càncer, l’ICO realitza una important tasca de formació dels professionals.

Pregrau: formació d’estudiants de medicina i d’infermeria de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona.

Residència: formació de metges especialistes en oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, hematologia clínica, física mèdica i farmàcia hospitalària.

Postgrau: hi ha un programa formatiu amb vuitanta-quatre activitats docents. Entre d’altres, destaquen el màster en Cures pal·liatives, el màster en Infermeria oncològica i el màster en Atenció familiar i salut.

També s’organitzen uns 60 cursos d’actualització amb metodologia semipresencial i uns 20 amb metodologia en línia, emmarcats en la plataforma e-oncologia.

Investigació

L’ICO disposa de tres programes de recerca:

Programa d’Epidemiologia de l’Càncer: és un referent principalment en la relació entre certes infeccions i el càncer. També és pioner en l’estudi de la vinculació entre dieta i càncer.

Programa Translacional: l’ICO és pioner en l’àmbit de l’càncer hereditari. També disposa de programes molt destacats en matèries com la farmacogenòmica , l’angiogènesi i la viroteràpia .

Programa d’Investigació Clínica: participem en molts assajos clínics per provar noves estratègies terapèutiques i nous fàrmacs.

Prevenció i detecció precoç

Diversos estudis han demostrat que el càncer, en bona part, pot prevenir amb uns hàbits saludables. L’ICO realitza una important tasca de sensibilització de la població i de diagnòstic precoç de la malaltia.

La Unitat de Control de l’Tabaquisme centra la seva activitat en la prevenció i el control de el consum de tabac.

La Unitat de Cribratge centra la seva activitat en el disseny, la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de programes comunitaris de detecció precoç de càncer.

També es duen a terme campanyes de prevenció de càncer de pell.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *